T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Özellikli Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Özellikli Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Yataklı Sağlık Tesislerinde Yoğun Bakım Hizmetlerinin Uygulama Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yürürlüğe Girmiştir !!!

Güncelleme Tarihi: 18/08/2015

Ülkemizde yataklı sağlık tesislerinde sunulan yoğun bakım hizmetlerine ilişkin usul ve esaslarının yer aldığı “Yataklı Sağlık Tesislerinde Yoğun Bakım Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” günümüz ihtiyaç ve beklentilerine cevap verecek şekilde yeniden düzenlenmiş olup; 16.08.2015 tarih ve 29447 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Yataklı Sağlık Tesislerinde Yoğun Bakım Hizmetlerinin Uygulama Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ”  yürürlüğe girmiştir.

 

İlgili tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

Ekler için tıklayınız.